CPNB - onderwijs.cpnb.nl
Een schooljaar vol leesplezier

Privacyverklaring

Bij het verrichten van haar diensten kan de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (“de CPNB”), gevestigd en kantoorhoudende te (1018 GZ) Amsterdam aan de Prof. Tulpstraat 17, in sommige gevallen (persoons)gegevens gebruiken. Het gaat daarbij onder meer om de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de door de CPNB georganiseerde campagnes en evenementen (hierna: de “CPNB Campagnes”) zoals vermeld op de website www.onderwijs.cpnb.nl en de websites behorend bij de CPNB Campagnes (hierna: de “CPNB Websites”). Deze Privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop de CPNB met deze gegevens omgaat. De CPNB handelt in overeenstemming met de privacyregels die zijn neergelegd in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1 Welke gegevens verwerkt de CPNB?

1.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de CPNB Websites moeten de betreffende klanten cq. bezoekers een account aanmaken, waarbij een e-mailadres moet worden ingevuld. Door het aanmaken van een account krijgt de CPNB de beschikking over het e-mailadres van de accounthouder.

1.2 Daarnaast kan de CPNB klanten cq. bezoekers van de CPNB Campagnes en/of CPNB Websites vragen om (andere) persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om naam, adres, geslacht, leeftijd en telefoonnummer.

1.3 Naast bovengenoemde persoonsgegevens verzamelt de CPNB ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag op de CPNB Websites. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres en sessie-cookies.

2 Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?

2.1 De CPNB gebruikt de verkregen persoonsgegevens in de eerste plaats voor de uitvoering van de overeenkomsten met de betrokken klanten en/of bezoekers. Tevens kan zij de (al dan niet via derden) verkregen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden gebruiken.

2.2 De CPNB gebruikt de gegevens die zij in verband met het gebruik van de CPNB Websites verkrijgt van de bezoekers: om de diensten te kunnen verrichten die op de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites worden aangeboden ; om de op de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites verrichte handelingen aan de juiste bezoeker cq. klant toe te kunnen schrijven; om met de bezoeker cq. klant te kunnen communiceren over onder meer de via de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites geplaatste bestellingen en/of wijzigingen en updates omtrent het gebruik van de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites; bij het aanmaken van een account: om de account te kunnen beheren.

2.3 De gegevens die de CPNB (onder meer via derden) verkrijgt in verband met bij haar geplaatste bestellingen en/of het bezoek aan CPNB Campagnes en/of CPNB Websites gebruikt de CPNB tevens voor het verzamelen van statistische gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik en de doelgroep van de CPNB Campagnes en/of CPNB Websites, om zo de inrichting daarvan te kunnen verbeteren en haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

2.4 Voorts kan de CPNB alle automatisch gegenereerde persoonsgegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van haar dienstverlening en de dienstverlening van haar partners.

2.5 Voor alle overige zaken gebruikt de CPNB de gegevens uitsluitend als daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

3 Nieuwsbrieven

De CPNB verzendt nieuwsbrieven alleen als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief krijgt de betrokkene de mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief af te melden.

4 Doorgifte aan derden

4.1 De CPNB kan de persoonsgegevens van haar bezoekers aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten, zoals onder meer voor het leveren van bestellingen en/of voor de organisatie en uitvoering van de CPNB Campagnes.

4.2 Zoals hierboven vermeld verwerkt de CPNB de persoonsgegevens in statistieken. De CPNB geeft alleen volledig geanonimiseerde statistische gegevens door aan haar partners in het kader van de CPNB Campagnes.

4.3 De CPNB kan de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting doorgeven aan de overheid of gerechtelijke instanties.

4.4 In andere gevallen geeft de CPNB de persoonsgegevens van haar bezoekers alleen door aan derden als de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

5 Social media netwerken

Via knoppen op de CPNB Websites kunnen pagina’s worden gedeeld via verschillende sociale media netwerken zoals Facebook en Twitter. Voor deze functionaliteit kunnen gegevens worden verstrekt aan het betreffende sociale media netwerk en kunnen door het sociale media netwerk cookies worden geplaatst. Hiervoor zijn de betreffende sociale media netwerken zelf verantwoordelijk en zijn hun privacyverklaringen van toepassing.

6 Cookies

6.1 De CPNB maakt gebruik van zogenaamde sessie cookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessie cookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie zoals voorkeurinstellingen gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Na het afsluiten van de webbrowser worden deze cookies onmiddellijk gewist.

6.2 Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de CPNB gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de Safe Harbour-principles. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.

6.3 Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale media netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media integratie op de CPNB Websites mogelijk te maken. Lees meer over het cookiebeleid

7 Beveiliging

De CPNB zorgt voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door de toegang tot de gegevens te vergrendelen en door van de medewerkers van de CPNB die toegang hebben tot de gegevens te eisen dat zij vertrouwelijk en volgens de aanwijzingen van de CPNB met de gegevens omgaan.

8 Minderjarigen

Mocht de bezoeker van een CPNB Website nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan heeft de CPNB toestemming nodig van ouders of voogd van die bezoeker. Door gebruik van de betreffende CPNB Website gaat de bezoeker akkoord met deze Privacyverklaring, en garandeert de bezoeker zestien (16) jaar of ouder te zijn of de benodigde toestemming te hebben van ouders/voogd.

9 Inzage, correctie en wijziging van gegevens

Een klant cq. bezoeker kan de CPNB altijd een verzoek doen om inzage in en/of correctie of verwijdering van de gegevens die de CPNB van hem/haar verwerkt, door contact op te nemen met de klantenservice van de CPNB via het e-mailadres klantenservice@cpnb.nl, op werkdagen tussen 09:00 en 14:00 uur via het telefoonnummer 020 626 4971. De CPNB zal binnen 4 weken op dit verzoek reageren.

10 Wijziging Privacyverklaring

De CPNB kan deze Privacyverklaring in de toekomst uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Door na wijzigingen gebruik te maken van de CPNB Websites gaat de bezoeker akkoord eventuele wijzigingen. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.